background for success stories

Here are some successful applicants that got their jobs through WorkAbroad.ph!


Testimonial default image
Maraming salamat po sa inyong lahat sa WORKABROAD! Nang dahil po sa inyo hindi ako nahirapang maghanap ng employer na napasukan dito sa Saudi Arabia. Actually, pangalawang beses ko nang balik dito na sa pamamagitan ng inyong website mabilis akong nakahanap ng employer. Maraming salamat din sa Poong Maykapal na ginamit kayong instrumento para ako'y mabigyan uli ng pagkakataong makapagtrabaho sa abroad. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon ng siksik-liglig at nag-uumapaw! Sa Diyos lamang po ang kapurihan! God bless you all!

Rodel Valledor

Physiotherapy Technician

Showing 1 to 1 out of 1 success stories

Inspire others by sharing your success stories.

Post Your Success Story