WorkAbroad.ph - Latest Articles

Latest Articles

How to Find the Best Job
How to Find the Best Job

New year, new job! If you’re looking to start 2020 with a new career, here are some tips to make your job search smart, systematic, and social media-savvy. Happy hunting!

Jan 09, 2020

Set (And Achieve!) New Year's Resolutions for Your Career
Set (And Achieve!) New Year's Resolutions for Your Career

Simula na naman ng taon! Paano nga ba magplano ng New Year’s resolutions nang maayos? Basahin ang mga sumusunod para sa ilang tips and tricks.

Jan 09, 2020

The Telltale Signs of an Illegal Recruiter
The Telltale Signs of an Illegal Recruiter

How exactly can you know if you are dealing with an illegal recruiter when seeking work abroad? Watch out for these signs to not be a victim.

Dec 19, 2019

The OFW's Handy Guide to Sending Balikbayan Boxes this Christmas
The OFW's Handy Guide to Sending Balikbayan Boxes this Christmas

Every Filipino family loves balikbayan boxes. But for OFW's abroad, sending and packing can be quite a process. Here's how you can send one this Christmas.

Dec 19, 2019

How To Cope With Homesickness When You’re Working Abroad
How To Cope With Homesickness When You’re Working Abroad

When starting a new life abroad, homesickness is sure to come your way sooner or later. Don’t let homesickness make you forget about your goals. Check out these tips on overcoming homesickness when working abroad.

Dec 19, 2019

Culture Shock Survival Guide: Adapting To A Foreign Workplace Abroad
Culture Shock Survival Guide: Adapting To A Foreign Workplace Abroad

When working abroad, it’s important to take some time to learn what the country’s cultural norms are since they often influence the workplace. Check out these tips on how you can better adapt to a new workplace in a foreign country.

Dec 19, 2019

The best money-saving tips for Filipinos working abroad
The best money-saving tips for Filipinos working abroad

Feel like you’re not saving enough? Don’t worry—here are the best money-saving tips for Filipinos working abroad.

Dec 19, 2019

8 Budget-Friendly Gifts for Your Co-Workers Abroad
8 Budget-Friendly Gifts for Your Co-Workers Abroad

Pinoy-style Christmas spirit ba kamo? Iparamdam mo sa mga katrabaho mo ang sarap ng paskong Pinoy sa pamamagitan ng mga abot-kayang regalong ito.

Dec 19, 2019

How To Decide Whether Or Not To Work Abroad
How To Decide Whether Or Not To Work Abroad

Hirap ka pa rin bang magdesisyon sa kung dapat ka nang magtrabaho sa ibang bansa? Ito ang ilan sa mga tanong na pwede mong isaalang-alang sa pagdedesisyon.

Dec 19, 2019

Balikbayan sa Pasko: 10 Reminders Para sa OFWs
Balikbayan sa Pasko: 10 Reminders Para sa OFWs

Sa wakas at oras nang umuwi! Pero bago ka lumipad, huwag mong kalilimutan ang ilang reminders na ito para sa mga balikbayan ngayong pasko.

Dec 12, 2019