Patuloy na nagbabago ang mga oportunidad at paraan ng pagtatrabaho ng ating mga kababayan dahil sa COVID-19 crisis. Dahil dito, mas nangangailan ng pagpapalawak ng kaalaman at kakayahan para mas madaling makasabay sa tinatawag na “new normal.” Ilan sa mga sinasabing mahalagang skills sa trabaho ngayon ay ang:
 • Digital skills
  Ito ang kakayahan para magamit ng tama ang mga digital device tulad ng computers, smartphones, Internet, social media, at iba pang applications o software. Ginagamit ito para makipag-communicate at makahanap at makapag-share ng mahahalagang impormasyon.
 • Remote working skills
  Ito ang kakayahan na makapagtabaho ng wala sa opisina o mag-work from home. Isang malaking pagbabago ito na nangangailangan ng adjustments tulad ng pag-iiba ng work environment, mas higit na paggamit ng digital devices, kawalan ng face-to-face interaction sa mga katrabaho, at marami pang iba.
 • Communication skills
  Malaking tulong man ang digital technologies at work from home para masanay sa new normal, mahalaga rin ang mismong pagpapalawak ng communication skills pagdating sa paggawa ng mensahe o content na madaling maiintindihan kahit na hindi mo kaharap o kasama ang iyong kausap.
Narito naman ang mga paraan para matuto ng bagong skills na magagamit sa pagtatrabaho pati na rin sa pang-araw-araw na buhay.
 1. Mag-take ng online courses
  Malaking tulong ang online courses para madagdagan ang iyong kaalaman sa ibang skills na maaari mong magamit sa iba’t ibang uri ng trabaho. Mas convenient din ito dahil pwede mong i-take kahit na anong oras. Ang TESDA Online Program ay nag-o-offer ng libreng courses tulad ng technical, entrepreneurship, food, at maraming pang iba. Narito ang steps kung paano ka makaka-enrol.
 2. Manuod ng video tutorials
  Sa YouTube man, sa Facebook, o sa ating telebisyon, ang panunuod ng mga tutorials lalo na patungkol sa technical skills na nais mong matutunan ay isa rin sa mga mabisang paraan. Mas mainam din ang videos dahil ito ay may audio at visual elements na mas nakakatulong sa mabilis na pagkatuto. Karamihan din ay maikli at madaling maintindihan kaya makakatipid din sa oras.
 3. Magbasa ng informative articles
  Kung ikaw ay mahilig magbasa, maaari kang maghanap ng articles na nagbibigay ng tips o guides. Tulad ng video tutorials, mas madali rin maintindihan at may iba’t ibang sources kaya maraming matutunan ang mga mambabasa. Siguruhin lamang na credible ang source ng article na iyong gagamitin. Narito ang ilang paraan kung paano maaaring mag- fact-checking ng mga impormasyon.
 4. Magkaroon ng mentor
  Maaaring ang mentor mo ay iyong boss, katrabaho, kaibigan, o iyong kamag-anak. Makakatulong ang pagkakaroon ng mentor para matuto ng mga kaalaman na base sa kanyang sariling experience na maaari niyang i-share sa iyo. Bukod sa work skills, maaari ka ring matuto sa iyong mentor ng mga bagay patungkol sa iyong personal development.
 5. Gamitin ang iyong sariling experience
  Huwag kalimutan ang iyong sariling karanasan para matuto ng mga bagong kaalaman dahil ito ang makakapagsabi kung ano pa ang mga bagay na dapat mong i-improve at matutunan. Gamit rin ang iyong karanasan ay makakapamili ka ng mas mainam na paraan para matuto ng bagong skills.
Ilan lamang ito sa learning strategies na iyong maaaring gamitin. Mahalagang alamin kung anu-ano bang skills ang kailangan at ang mga learning resources na madaling ma-access para mas madali mong malaman ang strategy na iyong gagamitin.